Pryskyřičná tavidla na bázi kalafuny

Datum: 28.06.2017
  | 
Kategorie: Výběr tavidel
Typy tavidel na pryskyřičné bázi jsou definovány ve Federální normě QQ-S-571 a Vojenské normě - Military Specification MIL-F-14256. Rovněž v ČSN EN 29454.

Dělení tavidel podle úrovně aktivity

Typ R je tavidlo s nejnižší aktivitou

Skládá se z čisté vodní bílé pryskyřice (kalafuna) rozpuštěné v lihovém ředidle. Protože má relativně slabou čisticí schopnost, je toto tavidlo vhodné pouze pro užití na vysoce pájitelné povrchy. Může být použito jako čistič zlatých povrchů, ale nejeví se dost agresivní pro měděné, cínové nebo cíno-olověné povrchy. Zbytek je při pokojové teplotě dokonale netečný, čili tavidlo typu R nemusí být po pájení odstraněno. (Fakticky se potahování pryskyřicí používalo dříve pro uchránění pájitelnosti desek plošných spojů během skladování.)

Typ RMA (pryskyřice - středně aktivovaná)

Zvýšená aktivita může být dosažena přidáním malého množství vhodných organických směsí. Normy většinou neudávají, jaké směsi by měly být použity, ale spíše udávají chemické a elektrické testy, kterými musí tavidlo RMA splňovat. Aminohydrochloridy, polybazické karbonové kyseliny a allylové organické halogenidy se všechny užívají jako aktivátory. Tavidlo RMA je vhodné pro použití s mnoha snadno pájitelnými materiály, jako je měď, zlato, a cíno-olověné pájky. Jeho zbytek je všeobecně považován za netečný a tak je odstraňování volitelné. Někdy může neúplné odstranění způsobit více škody než užitku. Tak dlouho, jak je aktivátor vázaný v pryskyřici, tak je proces koroze bržděn. Když je pryskyřice částečně rozpuštěna v odpovídajícím čisticím procesu, může být aktivátor rozptýlen po povrchu urychlující korozi.

Typ RA (pryskyřice - aktivovaná)

Příměsi v tavidlech typu RA jsou agresivnější než užívané v tavidlech RMA. Normy opět definují testy, kterými musí tavidlo projít, spíše než specifické chemické složení aktivátoru. Tento typ tavidla je vhodný pro pájení kovů, které nejsou ihned pájitelné s tavidly typu R a RMA. Způsobují urychlené smáčení snadno pájitelných kovů a tím redukují úrovně defektů v pájecím procesu. Z důvodu jejich zvýšené úrovně aktivity, měla by tavidla typu RA být po pájení kompletně odstraněna. Když zůstanou na povrchu desky, mohou podpořit dlouhodobou korozi, speciálně ve vlhkém prostředí.

Typ RSA (pryskyřice - superaktivovaná)

Tato pryskyřice není formálně součástí vojenské normy, ale je běžně užívaná dokonce s vyšší aktivitou než tavidla RA. Jako s typem RA, musí být jejich zbytky kompletně odstraněny, aby se snížila pravděpodobnost koroze.

Označení RA, RMA a R představuje rozčlenění podle uvedené americké vojenské normy (MIL) a označují stupeň aktivování tavidla, neříkají však nic o nutnosti čištění zbytků po pájení. Normy DIN - jsou zřetelnější. Jednotlivé kategorie dávají bližší určení a charakteristiku jednotlivých tavidel a rovněž dávají doporučení, kdy je třeba odstranit jejich zbytky. Např. FSW26 (tavidla v pájecích pastách) jako taková je specifikována na bázi přírodních pryskyřic nebo na bázi modifikovaných přírodních pryskyřic s přísadami organických aktivátorů obsahujících halogenidy (např. hydrochlorid kyseliny glutaminové), dále je uvedeno: ”Zbytky tavidla nevyvolávají u neželezných kovů žádnou korozi po pájení, mohou proto na pájeném místě zůstat. Kontrola, že zbytky tavidla nepůsobí korosivně, se provede podle normy DIN 8516 nebo DIN 8527 část 1”. Je tedy přesně řečeno jak si má uživatel při použití tohoto tavidla počínat.

 

 Nákup na www.abetec.cz


Další odborné články


e-Shopy, školení a e-Booky


soldering.cz

e Booky ZDARMA

fotografie

video

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace