Systém řízení výroby

Po instalaci výrobní linky SMT se pozornost začne přesouvat na zlepšování výtěžnosti a snižování nákladů. Tyto dvě oblasti spolu velmi úzce souvisejí. Velký podíl nákladů může spočívat ve výrobě odpadu a provádění oprav. Bylo rovněž prokázáno, že spolehlivost výrobku je silnou funkcí počáteční výtěžnosti a je nepřímo úměrná objemu oprav a “předělávek” (viz pravidlo 10-ti). Je proto zcela nezbytné, aby návrh výrobku byl co možná nejvíce vyrobitelný, a aby proces byl vysoce kultivovaný a pod intenzivní kontrolou. Tato kapitola se zaměří na aspekt řízení procesu pomocí statistického řízení procesu.
Datum: 27.06.2017
|
Kategorie: Systém řízení výroby

Kancelářské potřeby

Kancelářské potřeby v technickém provozu se neodlišují od kancelářský potřeb v běžné kanceláři. Ve výrobě ať strojírenské nebo elektrovýrobě se však objevují požadavky na kvalitnější materiály a také jiné provedení.
Datum: 27.06.2017
|
Kategorie: Systém řízení výroby

Zavádění statistického řízení procesu

K dispozici jsou různá hlášení o prestižních zkušenostech se zaváděním programu statiského řízení procesu a dosažených výsledcích. Je v nich mnoho společného, zvláště pokud jde o zaměření na pět základních bodů a kontrolní body v postupovém diagramu procesu výše. Jsou tam však i drobné rozdíly. V každém případě existuje jeden společný rys. statiské řízení procesu je stejnou provozní filosofií, jako je provozní procedurou. Aby bylo možno dosáhnout dlouhodobého zlepšení, je prevence důležitější než předělávka.
Datum: 27.06.2017
|
Kategorie: Systém řízení výroby

Statistické řízení procesu pro technologii povrchové montáže

Hlavní potencionální problémy SMT jsou na těchto stránkách pojednány. Kvůli celkovému přehledu, zvláště pokud jde o zavádění statistického řízení procesu uvádíme složky vysoké výtěžnosti procesu.
Datum: 27.06.2017
|
Kategorie: Systém řízení výroby

Analýza a nápravné opatření

Jeli nasbíráno dostatek dat a jsou-li zobrazena, je třeba zahájit analýzu, která vede k nápravným opatřením. Z hlavních vad, které jsou v Paretově diagramu, je možno zkonstruovat diagram “příčiny a účinku” (někdy nazývaný Ishikawův rybinový diagram).
Datum: 27.06.2017
|
Kategorie: Systém řízení výroby

Data vlastností

Při provádění kontrol jsou výsledkem rozhodnutí dobrý/špatný nebo prošel/neprošel. Závady nebo vadné jednotky se sčítají, a výsledkem jsou data vlastností.
Datum: 27.06.2017
|
Kategorie: Systém řízení výroby

Data proměnných veličin

Kontrolní grafy jsou nástroje statistického řízení procesu poskytující metody zaznamenávání a zobrazování shromážděných dat.
Datum: 27.06.2017
|
Kategorie: Systém řízení výroby

Statistické metody

Klíčovým prvkem jakékoliv statistické metody jsou data a způsob jejich sběru. Data musejí být užitečná a reprezentativní. Náklady na sběr dat musejí být nějakým způsobem uhrazeny z přínosů, jež je možno odvodit ze zdokonalení výroby. Data by se tudíž měla vztahovat k problému, jenž je nutno stanovit nebo mu předejít. Dále, metoda sběru, četnost a technika měření nesmějí narušovat sledovaný měřený proces. Oba uvedené požadavky jsou nesmírně důležité.
Datum: 27.06.2017
|
Kategorie: Systém řízení výroby

Statistické řízení výrobního procesu

V minulosti se kladl důraz na kontrolu, přijatelnou úroveň vad, a kriteria a techniku oprav. Jeden z hlavních atributů statistického procesu řízení je prevence.

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies